Przejdź do treści

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku

Fundacja Niezapominajka

Ośrodek posiada bazę do zajęć z zakresu hipoterapii - terapia z wykorzystaniem konia i jazdy konnej. Zobacz zdjęcia koni

                      Szanowni Państwo

 

        Serdecznie zapraszamy na naszą nową stronę.


 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANA BRZECHWY W BOGUMIŁKU od 38 lat służy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym intelektualnie – upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Nasz Ośrodek jest przyjazny i bezpieczny dla ucznia i nauczyciela, otwarty na współpracę z rodzicami i środowiskiem. Pracuje w niej wykwalifikowana kadra, która korzysta z bogatego i nowoczesnego zaplecza dydaktycznego. Ośrodek oferuje szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych np. kółka teatralne, muzyczne, plastyczne, ceramiczne, dziewiarskie, sportowe, komputerowe a także zajęć rewalidacyjnych np. logopedyczne, gimnastyki korekcyjnej, usprawniające, hipoterapia, muzykoterapia.
W Ośrodku działa Drużyna ZHP Nieprzetartego Szlaku oraz Sekcja Terenowa „Jeżyki” Olimpiad Specjalnych Polska - Śląskie.
Przygotowujemy uczniów do życia biorąc pod uwagę indywidualne możliwości psychofizyczne każdego z nich, wyrównujemy defekty, wspierając wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Stosujemy różne metody pracy np. Metoda Weroniki Sherborn, Metoda Dobrego Startu, Metoda Tomatisa, Metoda integracji sensorycznej i inne.
System wartości naszej placówki jest oparty na zasadach moralnych, wspieramy rodzinę i kształcimy poczucie przynależności do społeczeństwa.
Jesteśmy placówką przestronną o przyjaznej architekturze.
Organizujemy dla naszych dzieci wycieczki, kolonie, turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne oraz prowadzimy wymianę z innymi Ośrodkami również z zagranicy. Prowadzimy także szeroko zakrojoną współpracę z wieloma szkołami, placówkami z bliskiej i dalszej okolicy.
Umożliwiliśmy naszym uczniom ciągłość nauczania na wszystkich poziomach edukacyjnych w tym naukę w szkole ponadgimnazjalnej - przysposabiającej do pracy.

                  

© 2006 SOSW w Bogumiłku