Przejdź do treści

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku

Fundacja Niezapominajka

Ośrodek posiada bazę do zajęć z zakresu hipoterapii - terapia z wykorzystaniem konia i jazdy konnej. Zobacz zdjęcia koni

Programy

 1. Program edukacyjno - terapeutyczno - wychowawczy dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym - do realizacji w klasach przysposabiających do pracy w zawodzie
 2. Doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała i wspomaganie rozwoju emocjonalnego z wykorzystaniem metod W. Sherborne, P. Dennisona i R. Labana
 3. Program Terapii Logopedycznej przeznaczony do pracy z
  dziećmi upośledzonymi umysłowo
  w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 4. Program wychowania społeczno-moralnego dla wychowanków S.O.S.W w Bogumiłku.
 5. Autorski program gimnastyki korekcyjnej
 6. Program zajęć kółka teatralnego - teatrzyk "Iskierka"
 7. Program edukacyjny z zakresu wychowania komunikacyjnego dla uczniów SOSW w Bogumiłku
 8. „Ja też mogę uratować życie” Program autorski dotyczący zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bogumiłku
 9. Program autorski do zajęć kółka plastycznego dla dzieci i młodzieży z uposledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym
 10. Program turnusu rehabilitacyjnego w niechorzu w terminie od 11 vi 2007 r. do 26 vi 2007 r.

Scenariusze zajęć

 1. Scenariusz Jasełek 2005/06
 2. Scenariusz zabawy andrzejkowej
 3. Scenariusz zabawy andrzejkowej 2006

© 2006 SOSW w Bogumiłku