Przejdź do treści

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Bogumiłku

Fundacja Niezapominajka

Ośrodek posiada bazę do zajęć z zakresu hipoterapii - terapia z wykorzystaniem konia i jazdy konnej. Zobacz zdjęcia koni

Zasady Rekrutacji

Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu do Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego.

 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego
 2. Odpis arkusza ocen, jeśli dziecko uczęszczało do szkoły
 3. Podanie do Starostwa Powiatowego (zgodnego z miejscem zamieszkania) celem umieszczenia dziecka na okres nauki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku od danego roku szkolnego oraz o przyznanie miejsca w internacie
 4. Karta zdrowia
 5. Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie miejsca stałego zameldowania
 6. Trzy zdjęcia
 7. Świadectwo ukończenia gimnazjum,

Wykaz dokumentów wymaganych przy przyjęciu do Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.

 1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do kształcenia specjalnego
 2. Podanie do Starostwa (zgodnego z miejscem zamieszkania) celem umieszczenia dziecka na okres nauki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bogumiłku od danego roku szkolnego oraz o przyznanie miejsca w internacie
 3. Świadectwo ukończenia gimnazjum
 4. Odpis skróconego aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie miejsca stałego zameldowania
 5. Karta zdrowia
 6. Trzy zdjęcia

Adres Ośrodka:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bogumiłku
42-235 Lelów
tel./fax. 0-34/ 355-00-04; 355-83-15
poczta: bogumilek@poczta.fm

Adres Organu Prowadzącego:
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury Sportu
tel. 0-34/ 322-91-41

© 2006 SOSW w Bogumiłku